Abacus Medicine Logo

Voor Ziekenhuizen

Abacus Medicine biedt een breed assortiment aan hoogwaardige geneesmiddelen. 

Een aanbod voor ziekenhuizen

Abacus Medicine is de belangrijkste parallelimporteur en distributeur van medische specialiteiten in de Benelux.

Abacus Medicine werd in 2004 opgericht om het gebrek aan beschikbaarheid van bepaalde specialiteiten in Denemarken te compenseren, terwijl ze op andere markten wel beschikbaar waren.

Op grond van de Europese verordening ter bevordering van het vrije verkeer van goederen en personen (arrest Cassis de Dijon van 20 februari 1979) biedt Abacus Medicine specialiteiten aan die vaak onder een monopolie vallen.

Two hospitals pharmacists reviewing medicines
drie zakenmensen bij het scherm

Samenwerking in het kader van aanbestedingen

Abacus Medicine wint elk jaar talrijke aanbestedingen in heel Europa en zet zich met zijn partners in voor de gezondheid van hun patiënten.

In 2007 werd Abacus Medicine marktleider in Denemarken voor de levering van geneesmiddelen aan ziekenhuizen. Sindsdien heeft Abacus, met bijna 10000 licenties op zak, zich gepositioneerd als het beste alternatief voor de oorspronkelijke laboratoria voor de levering van specialiteiten die vaak onder een monopolie vallen.

Patiëntveiligheid

Als licentiehouder van goede distributiepraktijken voldoet Abacus Medicine aan alle eisen van de Belgische en Europese gezondheidsautoriteiten om producten aan te bieden die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.  

  • Abacus Medicine heeft een team van meer dan 150 hoog opgeleide en gecertificeerde regelgevende ambtenaren in dienst in haar farmaceutische faciliteiten in de gehele productie- en distributieketen.
  • Abacus Medicine zorgt sinds 2019 voor de registratie en juiste serialisatie van geneesmiddelen.
  • Abacus bootst (met instemming van de laboratoria) de in de Benelux aangeboden verpakkingen van de originele specialiteiten getrouw na.
  • Onze folders voldoen aan de Belgische wetgeving en zijn beschikbaar in de 3 officiële talen (Frans, Nederlands en Duits).
Vrouw aan het werk met het tekenen van kwaliteitspapieren in het magazijn van Abacus Medicine in Nederland
twee apothekers bestellen via MSV3

Maak kennis met ons aanbod

U kunt hier een overzicht van ons aanbod voor ziekenhuizen aanvragen.

Kies een taal

Verander locatie