Lääkkeiden rinnakkaistuonti

Kilpailemalla markkinoilla autamme tuomaan säästöjä
niin potilaille kuin yhteiskunnallekin.

Miten rinnakkaistuonti toimii?

Katso video

Rinnakkaistuonnin toimintaperiaatteet on kuvattu tiivistetysti yllä olevalla videolla. Napsauta kuvaa ja katso video!

Rinnakkaistuonti- ja jakeluvalmisteet ovat täysin samoja tuotteita kuin alkuperäistuottajien itsensä maahantuomat lääkevalmisteet. Erona ovat ainoastaan hinta ja maahantuoja.

 

Lääkkeiden rinnakkaistuonti tai rinnakkaisjakelu perustuu tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen Euroopan sisämarkkinoilla. Lääkkeiden rinnakkaistuojana Abacus Medicine ostaa alkuperäisiä lääkevalmisteita toisesta EU-maasta, pakkaa ne uudelleen ja myy toiseen, korkeamman hintatason EU-maahan.

Valmisteet pakataan aina uudelleen myyntimaata varten niin, että uuden pakkauksen kaikki tekstit ovat kohdemaan kielellä/kielillä. Tämä on rinnakkaistuonnin pääperiaate yksinkertaistettuna.

Rinnakkaistuontivalmisteet ovat siis täsmälleen samoja lääkkeitä kuin valmistajan itsensä maahantuomat lääkkeet. Ne on vain alun perin valmistettu toista Euroopan maata varten.

Nimitykset rinnakkaistuonti ja rinnakkaisjakelu viittaavat kutakuinkin samaan asiaan. Erona on, että rinnakkaisjakelu on Euroopan lääkeviraston EMAn myöntämän jakeluluvan saaneen valmisteen maahantuontia ja rinnakkaistuonti on kansallisen viranomaisen – eli Suomessa Fimean – myöntämän myyntiluvan saaneen valmisteen maahantuontia.

Abacus Medicine on Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry:n jäsen. Yhdistyksen verkkosivustossa on paljon lisätietoa rinnakkaistuonnin periaatteista.

Kuvitus, joka näyttää lääkkeiden rinnakkaistuonti ja hintaerojen välisen suhteen.

Esimerkki: Tietyn reseptilääkkeen yhden tabletin hinta eri EU-maiden apteekeissa.

Rinnakkaistuonti tuo säästöjä

Lääkkeiden rinnakkaistuonti tuo korkean hintatason maihin tervettä hintakilpailua silloin, kun patentinhaltijoilla olisi muutoin monopoli.

Kilpailemalla markkinoilla autamme alentamaan lääkkeiden hintoja. Rinnakkaistuonnin vuoksi alkuperäislääkkeitä on saatavilla edullisempaan hintaan, jolloin potilaille ja yhteiskunnalle syntyy merkittäviä säästöjä.

Rinnakkaistuotujen lääkkeiden edullisempi hinta perustuu EU-maiden välisiin hintaeroihin. Valuuttakurssien ja alkuperäistuottajien hinnoitteluperiaatteiden vuoksi sama lääkevalmiste on saatavilla eri hintaan eri EU-maissa. Siksi Abacus Medicine voi ostaa valmisteen edullisen hintatason maasta ja myydä sen voitolla korkeamman hintatason maassa.

EU-maiden väliset hintaerot johtuvat useiden osatekijöiden monimutkaisesta yhtälöstä, johon vaikuttavat maiden toisistaan poikkeavat talousjärjestelmät (käytettävissä oleva tulot, verotasot, väestörakenne, valuuttakurssivaihtelut) sekä terveydenhuolto- ja sosiaaliturvajärjestelmien väliset erot (lääkkeiden korvattavuus ja hintasääntely, yksityinen/julkinen sektori).

Siksi jopa saman tulotason naapurimaiden välillä voi olla saman lääkevalmisteen hinnoissa huomattavia eroja.

Tutkimus rinnakkaistuonnin tuomista säästöistä Suomessa vuosina 2016–2020

Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry on teettänyt tutkimuksen lääkkeiden rinnakkaistuonnin yhteiskunnalle ja potilaille tuomista säästöistä vuosina 2016–2020. Tutkimuksen toteutti Copenhagen Economics, joka on riippumaton taloustieteeseen erikoistunut konsulttitoimisto.

Tutkimuksen mukaan lääkkeiden rinnakkaistuonnin säästöt olivat Suomessa vuosina 2016–2020 peräti 41 miljoonaa euroa. Lääkkeiden rinnakkaistuonnin säästöt syntyvät suorista ja epäsuorista säästöistä.

Suorat säästöt, jotka syntyvät rinnakkaistuotujen lääkkeiden ja alkuperäislääkkeiden hintaerosta, olivat 17 miljoonaa euroa. Epäsuorat säästöt, jotka syntyvät, kun alkuperäisvalmistajat laskevat hintoja kohdatessaan kilpailua, olivat 24 miljoonaa euroa.

Suorien ja epäsuorien säästöjen lisäksi tutkimuksessa arvioitiin, että ns. ”menetetyt säästöt” olivat vuosina 2016–2020 noin 72 miljoonaa euroa. Nämä säästöt olisivat toteutuneet, jos potilaat olisivat aina ostaneet edullisimman rinnakkaistuodun lääkkeen myytyjen alkuperäislääkkeiden sijasta. Tulosten perusteella lääkkeiden rinnakkaistuonnin säästöissä on siis yhä kasvunvaraa.

Lue koko raportti >

Valitse kieli

Valitse sijaintisi